Försäkring bostadsrättstillägg

Försäkring för Bostadsrättstillägg

Mellan Folksam och av Riksbyggen förvaltade Bostadsrättsföreningar (ekonomisk och/eller teknisk) har tecknats avtal om gemensam försäkring avseende bostadsrättstillägg. Detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte behöver ha detta tillägg försäkrat i sitt hemförsäkringsbolag. Vi ber er observera att hemförsäkringen inte skall tas bort. I försäkringen ingår bostadsrättstillägg för samtliga bostadsrättsinnehavare. Momentet är tillämpligt då bostadsrättsinnehavaren enligt lag och stadgar är underhållsansvarig på egendom i samband med uppkommen skada alternativt för skada på egen bekostad inredning och under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens försäkring.

Försäkringsbeloppet är för skadehändelserna brand, inbrott, vatten samt allrisk är fullvärde. Åldersavdrag: Max 20 000 kr

Omfattning: Ersättning utgår för skada på eller förlust av försäkrad egendom genom dessa skadehändelser, dock inte i den mån ersättning kan betalas ur hemförsäkringen.

Skadevärderingsregler

Skada värderas enligt Folksams villkor Bostadsrättsförsäkring, B 388.

 

Självrisk

Försäkringen gäller med självrisk enligt följande:

  • om både fastighetens försäkring och bostadsrättstilläggets försäkring berörs av skadan utgår endast fastighetsförsäkringens självrisk (detta innebär att den enskilde bostadsrättsinnehavaren inte drabbas av självrisk i detta skadefall).
  • Vid läckageskador är självrisken 3 000 kr.
  • Vid övriga skador är självrisken 1 800 kr.

 

Vid skada

Vid skada kontakta Folksam skadeservice (se nedan). Om skadan även omfattar fastighetens försäkring kontaktar du din förening.

Kontaktinformation vid skada Folksam Tel: 0771-880 800

Telefon efter kontorstid och helger: 020-45 00 00 (jour, gäller vid akuta skador)

Mer info

Fullständiga villkor, skadeanmälan och övrig information kan du hämta på hemsidan www.ajg.com/se/rbforsakring. Försäkringens giltighet förutsätter att bostadsrättsföreningen ingår i avtalet Riksbyggen – Folksam.

Försäkringsnummer 196310

Organisationsnummer 769614-1402

Avtalsnummer 401-210304

Antal lägenheter 67