Information

Artikelindex

Bostadsrättsföreningen Limnologen 1

består av 2 hus, Sjöbågen 6 och 8, med totalt 67 lägenheter plus en övernattningslägenhet. Husen ligger belägna alldeles intill sjön Trummens strand. Våra hus ligger granne med den fina Linnéträdgården som alltid är värd ett besök. Vi har en fin promenad runt nämnda sjö då man också passerar Teleborgs slott samt Linnéuniversitetet.

Hållplats för lokalbussar finns inom 150 meter. Till Växjö centrum med cykel tar det ca 10 min och att promenera utmed östra sidan av Växjösjön tar cirka 25 min.   

Alla bostadsrättshavare kan på ett eller annat sätt hjälpa till att få vår förening att blomstra genom att anmäla sig till deltagande i våra olika arbetsgruppers uppgifter (se i texten längre ner under rubriken Arbetsgrupper), vara aktsam och meddela styrelsen om det är något som är trasigt eller inte fungerar.

Lägenheten

ansvarar bostadsrättshavaren för.

Det är viktigt att ni har en egen hemförsäkring om oturen är framme. Föreningen har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för samtliga medlemmar, så det är valfritt för medlemmarna att teckna ett eget bostadsrättstillägg.

Uppstår det något fel (oavsett om det är akut eller inte) kontakta då vår fastighetsförvaltare eller någon av våra entreprenörer. Detta bekostas av bostadsrättshavaren.

Även fel som bekostas av föreningen (t.ex. stopp i stamledningen) felanmäler ni till vår fastighetsförvaltare som då skickar fakturan till föreningen.

Information om kontaktuppgifter finns vid namntavlan på entréplan, på vår hemsida www.limnologen1.se samt på sista sidan i denna informationsfolder.

Posten till våra medlemmar finns i boxar på entreplan.

Vattenförbrukningen (både kall- och varmvatten) mäts individuellt per lägenhet och debitering sker direkt från Veab kvartalsvis.

Om ni får strömlöst i en del av er lägenhet, ska ni kontrollera jordfelsbrytaren samt övriga säkringar som sitter i elskåpet. Är de OK men ändå strömlöst kan det bero på att en säkring gått i undercentralen. Kontakta då fastighetsförvaltaren för avhjälpande av fel.

Inglasning av balkonger

Föreningens bygglov för inglasning av balkonger gäller till juni 2025. Tänk på att bygglovet inte gäller för vilken typ av inglasning som helst, så kontakta styrelsen för ytterligare information om hur bygglovet är utformat om du har funderingar på att låta glasa in.

Bopärmar

ska det finnas två stycken av i varje lägenhet. Vid avflyttning ska dessa pärmar lämnas kvar och detta dokument ska medfölja i pärmen. Det enda man tar ur pärmarna är personliga dokument.  

Sophantering

Miljörummet är till för enbart hushållssopor. Det är viktigt att vi sorterar alla sopor och håller ordning i miljörummet. Det finns anslag på vad som kan slängas i våra miljörum. 

Var och en behöver noggrant förpacka matavfallet i papperspåsar och lägga i rätt behållare i miljörummet. Papperspåsar för sortering av matavfall finns att hämta i  miljörummet. 

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att vika ihop förpackningar så att de tar så liten plats som möjligt när de slängs i anvisad behållare. Grövre sopor som t.ex. stora kartonger, elektronik och annat såsom sopor när man hyrt festlokalen måste man själv åka med till kommunens återvinningsstation. Observera att det är bara små batterier och glödlampor som ska lämnas i de plastbackar som finns i miljörummet. Vi måste hjälpas åt att hålla rent o snyggt i denna lokal. 

Brandsläckare finns i miljörummen för att snabbt kunna släcka en brand i miljörummet eller ute på parkeringen. Meddela styrelsen efter att denna använts så den fylls på eller byts ut.