Nyheter

Nyhetsbrev februari 2024

Förändringar på balkongerna

Tänk på att all förändring på balkongerna behöver ha ett godkännande av styrelsen. Detta gäller även t.ex. uppsättning av fasta spaljeer och parabolantenner.

 

Motioner inför årsstämma

Den 27 maj är bokad för årsstämma. Välkomna in med motioner inför årsstämman! Alla typer av förslag är välkomna, stora som små. Tänk på att förslag som rör samfällighetens tillgångar (så som festlokal och parkeringen) inte kan beslutas på vår stämma utan kommer lämnas över till samfälligheten.

Sista dag för att lämna in motion är den 31 mars.

 

Avropsavtal

Styrelsen har påbörjat ett arbete med att prata med några olika entreprenörer som kan tänka sig att erbjuda alla medlemmar avrop på elinstallationer (främst köksbelysning) och fönsterputsning.

Vi återkommer med information och eventuella tider när entreprenörerna kommer och presenterar sina erbjudanden.

Välkomna med förslag på andra typer av avtal som kan vara intressant för samtliga medlemmar att ta del av!

 

Felanmäl det som är trasigt

När ni ser något som är trasigt i våra gemensamma utrymmen, så som blinkande lampor, kontakta styrelsen så ser vi till att samordna att det blir åtgärdat. Är det akut, så som att det sprutar vatten, ring PeHå förvaltning. Kontaktuppgifter finns på anslagstavlorna i trapphusen.

 

Visste du att...?

..vi har en levande hemsida på adress limnologen1.se där det förutom nyhetsbrev även finns bra information att läsa både för nya medlemmar och för er som bott här länge. Välkomna in med förslag om innehåll, tips&trix eller något så enkelt som en trevlig bild som vi kan lägga upp.

Brandsläckare i trapphusen

Nu är våra nya brandsläckare på plats.

I 6A och 8A sitter dom under hjärtstartarna. 
I 6B och 8B sitter dom till höger om postfacken. 

I våra förråd är dom monterade till höger innanför dörren. 
I vårt förråd norr om hus 8 så sitter det en direkt in i verkstaden. 

Nyhetsbrev januari 2024

Armaturer i förråden

Om belysningen i ert förråd inte fungerar, byt först och främst lampan. Om det fortfarande inte lyser trots bytt lampa så är troligen armaturen trasig. Kontakta i så fall styrelsen så ser vi till att armaturen byts ut.

 

Filterbyte och OVK

Under februari månad är det dags för filterbyte och OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll). Vi kommer dela ut blanketter med mer information om detta under januari.

 

Parkeringstillstånd

Ni som har parkeringsplats, tänk på att ha parkeringstillståndet synligt i vindrutan. Om ni saknar parkeringstillstånd, ta kontakt med vår parkeringssamordnare på mail 

 

Byte av elmätare

Ni har alla fått information från Veab om kommande byte av elmätare. Tidpunkter för detta står i brevet. Har ni inte fått något brev eller har frågor om arbetet, kontakta Veab.

 

Visste du att...?

..det är viktigt att vi alla håller ordning i våra miljörum. Behållarna är enbart tänkt till små förpackningar, inte till t.ex. TV- eller möbelkartonger som fyller upp hela behållaren.

Om behållarna blir överfulla blir det svårt för sophämtarna att hantera behållarna och det är stor risk att skräpet trillar utanför. Så, har ni stora kartonger eller stor frigolit, kör detta till återvinningsstationen.

Nyhetsbrev december 2023

Budget 2024

Vår budget för 2024 är nu klar och vår ekonomi är, precis som tidigare år, mycket god och välskött.

Styrelsen har beslutat om att inte göra någon förändring i avgifterna heller i år. 

Vidare har vi gjort en extraamortering på 1,7 miljoner på våra lån vilket förstås sänker våra räntekostnader.

 

Övergivna cyklar

De cyklar som ser ut att vara övergivna (de som har kvar det vit/röda bandet på styret) kommer vi samla i ena änden i cykelförrådet längs hus 6.

Efter årsskiftet kommer vi att planera bortforsling av de övergivna cyklarna. 

 

Brandsläckare

Styrelsen har beslutat att köpa in och sätta upp brandsläckare i entréplan på våra trapphus och i våra fristående förråd. 

Dessa kommer att sättas upp under december månad.

 

Visste du att...?

..det numera är möjligt att boka en parkeringsplats till gäster? Bokning kan göras i mån av plats och görs en vecka i förväg. Läs mer på vår hemsida under artikeln parkering: 

https://www.limnologen1.se/tillgangar/parkering

 

 

Styrelsen önskar en riktigt god jul och ett gott nytt år!!!

Nytt om gästparkering och festlokal

Styrelsen för Limnologens samfällighetsförening har beslutat om att fr.o.m. den 1 december ändra hyreskostnaden för festlokalen och erbjuder numera även utökad möjlighet för gästparkering.

Kortfattat innebär ändringen för festlokalen att hyreskostnaden för söndagar till torsdagar ändras till 400 kr/tillfälle. Hyran för fredag och lördag är som förut 600 kr/tillfälle. Läs mer på sidan om festlokalen här.

Ändringen för gästparkering är att det, i mån av plats, går att boka parkering bland våra ordinarie, men outhyrda, platser. Läs mer på sidan om parkering här.