Beredskapslager

Vi har börjat bygga på ett beredskapslager med saker som alla medlemmar gemensamt kan behöva vid någon form av kris, så som långvariga strömavbrott.

Saker som vi hittills har införskaffat är:

  • Grillkol
  • Vattendunkar
  • Vattenreningstabletter
  • Tändstål
  • Nödradio (uppvevningsbar med inbyggd lampa och nödladdare)
  • Tvättlappar


Vi välkomnar idéer om vilka saker som är lämpliga att ha i lagret och i vilken omfattning, men vi vill inte ha varor som blir gamla över tid, så som vatten eller mat.