Portsystemet

Taggar

I normalfallet finns tre stycken taggar per lägenhet, en blå, en grön och en gul. Det går även att köpa till extra taggar eller ersättningstaggar som då är markerade med en siffra. 
Alla dessa taggar fungerar till samtliga trapphus, förrådsdörrar och miljöhus i vår förening.
De funkar även i bokningstavlan i gemensamhetslokalen.

Entreér:

På dörrar utomhus:

 

På dörrar inomhus:

 

Ett tips om taggarna lyser rött när de används till annat än trapphusen är att se till att hålla fram taggen i 10 sekunder framför läsaren till trapphuset (alltså utomhus). Då hinner systemet att känna igen din tagg för att tillåta den även i de så kallade offline-läsarna i förrådsdörrarna och miljöhusen.

Tänk på att skyndsamt meddela styrelsen om ni förlorar en tagg så att vi kan spärra den.

Instruktion för att aktivera kamerafunktionen i porttelefonen

För att aktivera kamerafunktionen i porttelefonen, följ nedan instruktioner. Det ingår en (1) licens för kamerafunktionen per lägenhet.
Porttelefonen i er lägenhet kommer fortsätta fungera som vanligt även ni aktiverar kamerafunktionen – det ringer alltså både i lägenhetens porttelefon och i mobilen samtidigt. På den enhet som man svarar hanteras själva påringningen.
Det är frivilligt att använda kamerafunktionen, så ni som inte önskar denna funktion behöver inte följa instruktionen.

1. Ta hem appen ”Siedle App” på din smartphone (Android eller iOS)
2. Starta appen och följ instruktionerna
3. När appen frågar efter QR-kod, scanna den högra QR-koden på blanketten som delats ut till samtliga medlemmar
4. För att avsluta installationen, följ instruktionerna och gå ner till porttelefonen i entrén och tryck på ert namn – det ska då ringa i telefonen och ni ska kunna se er själva i bild
5. Allt klart!

Om/när ni byter mobiltelefon så gör ni om ovanstående steg på den nya telefonen. Licensen flyttas då automatiskt över till den nya telefonen.
Observera att enbart en mobiltelefon kan vara aktiverad samtidigt.
Önskar ni fler licenser, hör av er till styrelsen så ser vi till att återkomma med pris och sedan beställa licensen.
Spara lappen med QR-koden exempelvis i lägenhetspärmen, då den ska lämnas till nästa lägenhetsinnehavare om/när ni flyttar.